Pärnakatel avaneb võimalus kohaliku jäätmekava kohta arvamust avaldada

Pärnakatel avaneb võimalus kohaliku jäätmekava kohta sõna sekka öelda.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019–2023.

Linnavalitsuse pressiesindaja Teet Roosaare teatel on jäätmekava eesmärk linna ja selle osavaldade jäätmehooldust arendada.

“Eelkõige tähendab see järelevalve tõhustamist, panustamist elanikkonna teadlikkuse tõstmisesse ja jäätmete liigiti kogumise arendamisse,” loetles Roosaar. “Eesmärkide täideviimiseks on koostatud tegevuskava, kus on kirjeldatud tegevust jäätmekäitluse arenguks ja edendamiseks.”

Jäätmekava avalik väljapanek toimub 5. juulini Suur-Sepa 16 asuvas linnavalitsuse esimese korruse saalis ja samuti on eelnõuga võimalik tutvuda Pärnu linna veebilehel.

Kirjalikke muudatus- ja täiendusettepanekuid saab esitada kogu väljapaneku kestel kohapeal või e-posti aadressil linnavalitsus@parnu.ee.

Jäätmekava avalik arutelu toimub linnavalitsuse esimese korruse saalis 7. augustil.

Tagasi üles