Pärnumaa tuhanded mesilaspered loeti üle

Sel aastal toetas riik esimest korda mesinikke, eraldades selleks riigieelarvest 600 000 eurot.

FOTO: Urmas Luik

Kuu algusest 15. novembrini teatasid mesinikud mesilasperede arvu põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametile (PRIA). Põllumajandusloomade registrisse kanti ligikaudu 40 000 mesilasperet ja 158 uut mesilat. Pärnumaal pandi kirja umbes 3300 mesitaru ja 19 uut mesilat.

Kõige rohkem, üle 5500 mesilaspere asub Lääne-Virumaal. Järgnesid üle 3800 perega Tartumaa ja 3300 mesilasperega Pärnumaa.

Eestis peab mesilinde ligemale 2000 mesinikku, kellest 119 toimetab Pärnumaal.

PRIA registrite osakonna juhataja Kiido Levin avaldas heameelt selle üle, et mesinikud on kiirelt omaks võtnud mesilasperede arvu teatamise kaks korda aastas.

“Kui varem pidi mesilasperede arvu teatama ainult 1. mai seisuga, siis sellest aastast lisandus sügisene teavitamine. Koos kevadise mesilasperede arvuga võimaldab see hinnata mesilasperede talvekadusid, eelseisva meetootmisperioodi korjeperede arvu ja planeerida mesilasperede toetuse taotlejate mahtu,” selgitas Levin.

Kokku eraldati kevadise loenduse järel Pärnumaa mesinikele mesilaspere toetust umbkaudu 63 700 eurot: 19,48 eurot mesitaru kohta. Enim toetust sai Häädemeeste vallas Uulu külas asuv OÜ Jõumees, mille 653 mesitaru toetus küündis üle 12 700 euro.

Perefirma Jõumees juht Aare Jõumees rõõmustas, et riik on asunud mesinikke toetama, ja rääkis, et toetuse kasutuse üle võib iga mesinik ise otsustada. “Kes ostab sööta, kes inventari – PRIA pole seda ette kirjutanud,” täpsustas Jõumees, kelle sõnul võis selle aasta meesaagiga rahule jääda.

“Järgmine kord tuleb ametile teatada mesilasperede arv järgmise aasta mais, et taotleda TARU toetust, mille eesmärk on aidata kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilimisele ja põllumajanduskultuuride saagikusele,” selgitas PRIA teabeosakonna juhtspetsialist Eveliis Padar. “Põllumajandusloomade registris mesilasperede registreerimine võimaldab tõhustada meetmeid mesilashaiguste leviku tõrjumiseks.”

TARU toetus aitab osaliselt hüvitada mesilaspere pidamisega seotud kulusid (näiteks talvesööda kulud ja ebasoodsate ilmastikutingimustega  kaasnevad talvekahjude kulud), meetme kohta leiab lisainfot PRIA kodulehelt.

Tagasi üles