Pärnu laste ja noorte tugikeskuse töötajad pälvisid tunnustuse

Sotsiaalkindlustusamet andis Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses tunnustusüritusel üle tänukirjad 20 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale.

FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Sotsiaalkindlustusamet andis Tallinna tehnikaülikooli Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses tunnustusüritusel üle tänukirjad 20 silmapaistvale raske ja sügava puudega lapse tugiisikule ja lapsehoidjale.

Pärnumaalt pälvisid tunnustuse Pärnu laste ja noorte tugikeskuse lapsehoidja Evi Roosmäe ja tugiisik Helle Milvaste.

“Tugiisikud ja lapsehoidjad teevad väga olulist tööd selleks, et lapsed tunneksid end hoitu ja turvalisena. Meie tänuüritus on kujunenud meeldivaks traditsiooniks ja aasta-aastalt osaleb üha rohkem inimesi. Seekord võttis osa üle 250 tugiisiku, lapsehoidja ja teenuste koordinaatori, kelle töö on raske või sügava puudega lapsi toetada, hoida ja arendada,” rääkis sotsiaalkindlustusameti puudega laste tugiteenuste juht Ebeli Berkman.

Pärnu laste ja noorte tugikeskuse lapsehoidja Evi Roosmäe.

FOTO: Heiki Laan

Berkmani sõnutsi on tugiisiku ja lapsehoidja töös kõige olulisemad väärtused töötaja isikuomadused, hooliv suhtumine, tähelepanelikkus, rahulikkus ja lapse mõistmine.

“On väga oluline, et me märkaksime ja tunnustaksime neid inimesi, kes on pühendunud erivajadustega laste heaolule ja kelle töö on ühtemoodi oluline nii lapsele kui ka lapsevanematele,” ütles ta.

Auhindu üle andnud sotsiaalkindlustusameti finants- ja arendusosakonna juht Ruth Paade meenutas tänukõnes lapsehoidja töö kogemust. “Hoolitseda lapse eest, kes on sulle hoida usaldatud, on vastutusrikas ja väga suurt tähelepanu nõudev ülesanne,” lausus ta.

Pärnu laste ja noorte tugikeskuse Helle Milvaste.

FOTO: Heiki Laan

Päeva jooksul kogusid osalejad lisatarkusi Verge metoodikast ja sellest, kuidas tulla toime sõnalise ja füüsilise agressiooniga. Olulised teadmised konfliktide ennetamisest on vajalik oskus erivajadustega lastega töötavatele meeskondadele.

Koolitusel toodi muu hulgas esile, et tunnustusvajadus on inimese põhivajadus, mis innustab. Laste puhul tuleb märgata arengukohti ja väiksemategi heade sammude eest on oluline kiita.

Aastatel 2015–2020 pakutakse sotsiaalkindlustusameti kaudu raske ja sügava puudega lastele lapsehoiu-, tugiisiku- ja transporditeenust. Teenused on mõeldud kuni 17aastastele, kelle teenusevajadust on enne hinnanud kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialist.

Teenuseid rahastatakse Euroopa sotsiaalfondi projektist “Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine”. Tuge on sotsiaalkindlustusameti kaudu nüüdseks saanud üle 2800 lapse ja tugiteenuste osutamist on toetatud üle 16 miljoni euroga.

Tagasi üles