Vändra, Rätsepa ja Kalmaru saavad uue veevärgi ja kanalisatsiooni

Vändra ning Rätsepa ja Kalmaru küla uue vee- ja kanalisatsioonitorustiku projekteerimine algab järgmisel nädalal ja kopp on plaanis maasse lüüa märtsis-aprillis.

FOTO: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Põhja-Pärnumaa valla vee-ettevõte AS Mako sõlmis täna hankelepingud, mille järgi projekteeritakse ja ehitatakse Vändrasse ning Rätsepa ja Kalmaru külla uus vee- ja kanalisatsioonitorustik.

Vändra reoveekogumisala veemajandusprojektiga rekonstrueeritakse ja rajatakse kolm kilomeetrit vee- ja 5,2 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke ning paigaldatakse kolm  reoveepumplat.

“Projekt on Vändra piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengule väga oluline, kuna Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti raames antakse veevärgiga liitumise võimalus 39-le ja kanalisatsiooniga üheksale inimesele. Samuti uuendatakse kõik seni rekonstrueerimata vee- ja kanalisatsioonitorustikud,” ütles Mako juhatuse liige Garri Suuk.

Vändra reoveekogumisala veemajandusprojekti projekteerimis- ja ehitustöid teeb AS Terrat, inseneri- ja omanikujärelevalve teenust osutab OÜ Estpil. Projekti juhib Mako.

Projekteerimine algab juba järgmisel nädalal ja kopp on plaanis maasse lüüa märtsis-aprillis. Ehitustööde tähtaeg on 12 kuud.

Vändra veemajandusprojekt läheb maksma 1,52 miljonit eurot.

Ühtekuuluvusfondist toetatakse ettevõtmist 1,3 miljoniga. Mako tagab omafinantseeringu, millest 50 000 eurot paigutab ettevõtte aktsiakapitali Põhja-Pärnumaa vald ja ülejäänu tasutakse laenu ja firma omavahenditega.

Tagasi üles