Keskuslinlased saavad lasta aiaprahi tasuta minema viia, osavalla elanikel tuleb veo eest maksta

Pärnu Postimees
Copy
Aiapraht veetakse tasuta ära juhul, kui see on pandud biolagunevatesse kilekottidesse.
Aiapraht veetakse tasuta ära juhul, kui see on pandud biolagunevatesse kilekottidesse. Foto: Mailiis Ollino

Pärnu keskuslinlased, kes ei soovi oma aiajäätmeid kompostida, saavad kevadiste aiatööde käigus tekkivad haljastusjäätmed biolagunevates kottides või vastavasse konteinerisse panduna tasuta ära anda. Osavaldades elavad pärnakad peavad haljastusprahi veo eest kukrut kergendama.

Puuoksi ega muid haljastusjäätmeid põletada ei tohi: see reostab õhku ja on ohtlik. Samuti ei või kokkuriisutud puulehti, muru, aiasaadusi, taimi ega oksi panna segaolmejäätmete konteinerisse ega viia avalikesse pakendi-, papi- ja paberikonteineritesse. Lehekotte ei tohi vedada võõrale maale ega kallata tühjaks linnamaale, näiteks parki.

Keskuslinnas viib nõuetekohaselt pakendatud haljastusjäätmed ära AS Ragn-Sells. Veoteenus on aiaomanikele tasuta, kuid seda ainult juhul, kui haljastusjäägid on pandud aiajäätmete konteinerisse või biolagunevatesse kottidesse.

Kuigi biolagunevate aiajäätmete vedu on Pärnu linnas toiminud aastaid, ei ole kõik siinsed aiaomanikud teadlikud, et tavalistesse prügikottidesse pandud ja tänava äärde viidud aia- ja haljastusprahti minema ei viida.

Biolagunevaid prügikotte ei jagata tasuta, neid saab Pärnus osta Pae tänavalt Pakendikeskusest ja kontaktivabalt selle e-poest.

Pärnu Haldusteenuste kontor on eriolukorra tõttu suletud ja sealt ei saa praegu biolagunevaid kotte soetada.

Haljastusjäätmete veo soovist tuleb Ragn-Sellsi eraldi teavitada, vastasel juhul vedu ei toimu.

Soovi korral võib aias tekkinud biolagunevad jäätmed ise OÜ Paikre prügila kompostimisplatsile viia. Puuoksi ja muid puidujäätmeid võetakse prügilas vastu aasta läbi, aga tegemist on tasulise teenusega.

Biolagunevate aiajäätmete tasuta veo teenus kehtib üksnes Pärnu linna kui asutusüksuse territooriumil. Tasuta leheveo alus on korraldatud jäätmeveohange.

Osavaldade elanikud saavad kasutada tasulist veoteenust, viia ise aiajäätmed Paikre kompostimisplatsile või need kohapeal kompostida, mis on kõige keskkonnasõbralikum tasuta moodus haljastusjäätmetest vabaneda.

Tagasi üles