K, 22.03.2023

Tori volinikud arutlevad Rail Balticu kaubajaama üle

Silvia Paluoja
, reporter
Tori volinikud arutlevad Rail Balticu kaubajaama üle
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Kaubajaama ja hoolduskeskuse planeeringu ala paikneb nii Pärnu linnas Niidu ettevõtluspiirkonnas kui Tori ­valla Tammiste küla territooriumil.
Kaubajaama ja hoolduskeskuse planeeringu ala paikneb nii Pärnu linnas Niidu ettevõtluspiirkonnas kui Tori ­valla Tammiste küla territooriumil. Foto: eskiis

Juuniistungit pidavate Tori vallavolinike arutada on ülehomme OÜ Rail Baltic Estonia taotlus algatada detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koosta­mine, et rajada raudtee tarvis Pärnu piirkonna hoolduskeskus ja kaubaterminal.

Otsuse eelnõust selgub, et kaubajaama ja hoolduskeskuse planeeringu ala paikneb nii Pärnu linnas Niidu ettevõtluspiirkonnas kui Tori ­valla Tammiste küla territooriumil ning detailplaneering algatatakse mõlemas oma­valitsuses. Planeeringuala hõlmab ligemale 128 hektarit, sellest ümmarguselt 30 jääb Tori valda.

Algatatav detailplaneering muudab kehtivat endise ­Sauga valla üldplaneeringut, mille järgi kõnealune maa asub rohevõrgustiku tugialal ja maa-alade raadamine ei oleks kooskõlas sätestatud tingimustega. Seda enam, et Pärnu maakonnaplaneeringu järgi asub Rail Balticu taristule taotletav maa rohevõrgustiku puhkemetsa ja tuumalal. Maakonnaplaneeringus on sõnastatud tingimused juhuks, kui ei ole võimalik vältida halba mõju keskkonnale, kõrget keskkonnariski ega tööstus- ja taristuobjektide kavandamist rohevõrgustiku alale.

Märksõnad
Tagasi üles