P, 4.06.2023

Metsküla kool sai kohtult sulgemise vastu esialgse õiguskaitse

Sirle Matt
, reporter
Facebook Twitter
Comments
Märtsis avaldasid Lääneranna väikekoolide lapsed ja vanemad vallavolikogu toimumise päeval haridusreformi vastu meelt, kuid volinikud neid kuulda ei võtnud.
Märtsis avaldasid Lääneranna väikekoolide lapsed ja vanemad vallavolikogu toimumise päeval haridusreformi vastu meelt, kuid volinikud neid kuulda ei võtnud. Foto: Mailiis Ollino

Varem on Lääneranna valla koolidest kohtult õiguskaitse saanud Lõpe, mis oleks samuti sellest sügisest pidanud uksed sulgema, ja Virtsu, mis valllavolikogu otsuse kohaselt oleks muutunud neljaklassiliseks.

Kohus peatas Lääneranna vallavolikogu otsuse, mis nägi ette Metsküla kooli sulgemise tänavu sügisest. Kohus põhjendas, et Metsküla kooli sulgemine tähendab paratamatult muutusi kaebuse esitanud lapsevanemate elukorralduses. Vanemate osa lastele hariduse tagamisel ei piirdu üksnes logistika korraldamisega, vaid tähendab igakülgset laste toetamist. Vanematel tuleks Metsküla kooli sulgemisel leida lastele uus kool ja tegemist on suure elukorralduse muutusega. Juba kord suletud kooli taasavamine on keeruline. Ühtlasi rõhutas kohus, et koolivõrgu korraldamisel on kohalikul omavalitsusel tähtis roll, kuna see puudutab avaliku raha kasutamist.

Kohtu hinnangul ei ole vallavalitsusele kaasnevad kulud argument, et esialgset õiguskaitset mitte kohaldada. Esialgse õiguskaitse kohaldamine tähendab kohustust hoida Metsküla kooli avatuna veel sel sügiselgi algaval õppeaastal. Kohtu arvates ei sea see ohtu valla eesmärke koolivõrgu optimeerimisel ega Lihula gümnaasiumi uue hoone ehitamist.

Kohus on seisukohal, et on oluline tagada Metsküla kooli lastele ja nende vanematele sujuv üleminek. Kooli sulgemise otsus on tulnud kiiresti ja kohanemisaega olnud vähe. Avalikes huvides on seegi, et kooli ei suleta enne, kui vastava otsuse õiguspärasus on lõplikult selgeks saanud.

Nagu mainitud, said juba varem kohtult esmase õiguskaitse Virtsu kool ja sulgemisele määratud Lõpe kool, mille puhul oleks muutused ellu viidud juba tänavu sügisest.

Kohtu poole on pöördunud ka Koonga ja Varbla kool, aga need esialgset õiguskaitset ei taotlenud, sest muutuksid senise üheksa klassi asemel kuueklassiliseks tuleva aasta septembrist.

Facebook Twitter
Comments

Märksõnad

Tagasi üles