Õppurite teadmised kinnistuvad praktikal

FOTO: Ants Liigus

Avatud Eesti fondi uudiskirja (38/2011) järgi leiab üle 70 protsendi Eesti elanikest, et kutseharidusel on hea maine ja kutseõppeasutused pakuvad kõrgekvaliteedilist õpet.

Arvandmed tuginevad Eestis 1001 üle 15aastase vastaja küsitlusele, mis oli osa üle-euroopalisest uuringust suhtumise kohta kutseharidusse ja -koolitusse.

Üle poole Eestis vastanutest arvab, et kutseharidus viib hästi tasustatud töökohani, ja enamik ehk 82 protsenti kinnitab, et kutsehariduses omandatakse oskusi, mida tööandjad eeldavad.

Tee tööks ja tööandjale vajalike oskusteni on sillutanud ka ligemale 1300 õpilasega Pärnumaa kutsehariduskeskus, mille direktor Riina Müürsepp sõlmis hiljuti koostöölepingud AS Silberauto, AQ Lasertool OÜ ja Meediamaania OÜga.

Esimest korda andis Pärnumaa kutsehariduskeskus tunnustuskirjad ekspertkomisjoni ettepanekutele tuginedes mootorliikurite, laevanduse ja lennunduse valdkonna erialade praktikaettevõetetele. Need on osaühingud Privalon, Sharpman ja Reval Auto Esindused, Silber-auto Eesti Pärnu esindus, AS GoBus Pärnu ja FIE Aivar Tiisler.

Tähtsal kohal õppekavas on piirkonna ettevõtjate soovil metallide töötlemise valdkond, mille tunnustatud praktikaettevõtted on osaühingud Scanfil, MS Balti Trafo, AQ Lasertool, Welmet, Hanval Metall, Etem Pärnu, NOTE Pärnu ja aktsiaseltsid Adrem Pärnu ja Kuusakoski.

Praktikavõrgustike loomisel teeb Pärnumaa kutsehariduskeskus koostööd ettevõtlus- ja arenduskeskuse ning kaubandus-tööstuskoja Pärnu esindusega. Eesmärk on viia praktika seitsmes kõnealuses õppevaldkonnas vastavusse õppekava nõuetega, ühtlustada selle taset ettevõtetes ja koolitada praktikajuhendajaid.

Kutseõppe teadmiste kinnistamisele aitab kaasa Niidupargis sügisel valminud ja ajakohaselt sisustatud auto- ja metallitöö õppetöökoda (pildil).

Auto- ja metallitöö erialadel õpib käesoleval õppeaastal 144 õpilast, kellest 26 on viimasel kursusel.

Tagasi üles