Ornitoloogiaühing kutsub üles saabuvatest rändlindudest teada andma

Sookured rännakul. 

FOTO: Urmas Luik

Eesti ornitoloogiaühing kogub teateid esimestest saabunud rändlindudest. Vaatlusi oodatakse näiteks kiivitaja, põldlõokese, valge-toonekure ja sookure kohta kogu Eestist.

“Mullu algas linnukevad hiljem kui 2017. aastal, suuremat linnurännet sai jälgida 5. aprillist. Tänavu on veebruar olnud keskmisest soojem ja lumi sulas varem, seega paljud lähirändurid võivad naasta varem,” selgitas ornitofenoloogiliste vaatluste koordinaator Tiiu Tali. “Juba on nähtud nii rannikul kui sisemaal esimesi rändlinde, näiteks kiivitajat, põldlõokest ja sookurge.”

Rändlindude saabumisest saab iga huviline teada anda märtsist mai lõpuni. Vajalik on üles märkida vaatluse kuupäev ja kellaaeg, asukoht, nähtud liigid, isendite arv ja tegevus, võimaluse korral sugu ja vanus. Oluline on, et vaatleja on kindel, mis liiki lindu ta nägi.

Ornitoloogiaühing julgustab vaatlusi tegema ja esitama nii rannikul kui sisemaal elavaid inimesi.

Eesti ornitoloogiaühing kogub ornitofenoloogilisi vaatlusi juba 1922. aastast. Eesmärk on saada teavet Eesti 35 tavalisema rändlinnu saabumisaegade kohta.

Vaatlusandmed tuleb saata aadressil feno@eoy.ee, sisestada rakenduses Legulus või andmebaasis PlutoF. Vaatluste tegemise juhendi leiab ornitoloogiaühingu veebilehelt.

Tagasi üles