Teadushuvilisi koolinoori ootavad põnevad kursused

Gümnasistide geoloogiakursuse praktikakoht on Tallinna tehnikaülikooli Särghaua õppekeskus.

FOTO: Elin Hein

Pärnus avaneb koolinoortel sel õppeaastal võimalus võtta reaal- ja loodusainete kursusi, kus tehakse laborikatseid ja omandatakse teadmisi, mida koolitunnist ei saa.

Tartu ülikooli Pärnu kolledži juures tegutsev noorte teaduskeskus ootab kursustele eeskätt neid kuuenda kuni 12. klassi teadushuvilisi, kes soovivad teha teadustööd ja saada lisateadmisi aineolümpiaadideks või eksamiteks valmistudes.

Teaduskeskuse matemaatika täiendusõppe kursusel lahendavad kuuendikud-seitsmendikud geomeetria-, aritmeetika-, loogika- ja jaguvuse ülesandeid, kaheksandikud-üheksandikud peale nimetatute võrrandeid ja võrrandisüsteemegi.

Põhikooli lõpuklassidele pakub teaduskeskus füüsikakursust, mis koosneb kahest põhiteemast: mehaanikast ja valgusõpetusest. Seal on teadushimulisel noorel hea võimalus teha laborikatseid ja -töid ning teha koduski eksperimente.

Kogu mainitud õppetegevus toimub Koidula gümnaasiumis.

Gümnasiste ootavad teaduskeskuses geoloogia-, inimese anatoomia ja füsioloogiakursused, viimases on kohad juba täitunud.

Geograafiakursus annab ülevaate ja põhiteadmised Maa tekkest ja arengust, mineraalidest ja kivimitest, samuti käsitletakse geoloogia aluseid, mida läheb vaja nii õpingute jätkamiseks Tartu ülikoolis loodusteaduste erialal kui ka Tallinna tehnikaülikoolis maateaduste erialal, samuti aitab see õpilastel valmistuda geograafia- ja maateaduste olümpiaadiks. 

Praktiline osa õppest toimub Särghaua maateaduste õppekeskuses ja teooriatunnid Ülejõe põhikoolis.

Kõik kolledži teaduskeskuse kursused on noortele priid ja nende läbijad saavad TÜ täienduskoolituse tunnistuse.

Õppes osalemiseks tuleb end kirja panna. Täpsemat infot kursuste sisu ja registreerimise kohta leiab siit.

Peale nimetatud kursuste pakub Tartu ülikooli teaduskool koostöös Pernova hariduskeskusega seitsmenda kuni 12. klassi õpilastele võimalust teha õpikojas füüsika- ja keemiakatseid.

Õpikojad on mobiilsed laborid, mis liiguvad oma seadmete ja vahenditega piirkonnast piirkonda, korraldades eksperimentidel põhinevaid kursusi füüsikas nii põhikoolile kui gümnaasiumile ning keemias ainult gümnaasiumile.

Nendegi kursuste läbijad saavad TÜ tunnistuse. Õpikojas osalemine on tasuta.

Tagasi üles