Pärnu lahte satub haruldasi kalaliike

Pärnu lahest 2002. aastal esmapüütud pakslaup.

FOTO: HENN SOODLA/PRNPM/EMF

Viimastel aastatel on Pärnu lahest püütud kalu, mille nimedki hämmastust tekitavad: ümarmudil, kefaal, nugakala, vingerjas, kirju pakslaup, pullukala… haruldaseks peetakse isegi säga rannakalurite püünisesse sattumist.


Küsimusele, miks võõrliigid meie vetesse ujuvad, ei oska üheselt kalateadlasedki vastata.Eesti mereinstituudi Pärnu osakonna kalauurija Heli Shpilevi arvates on üheks põhjuseks inimtegevus, mille läbi kalu satub võõrastesse vetesse laevadega kaasa rännates või saavad võõrliigid plehku kalakasvandustest, mis asuvad jõgede või mere kallastel.Teisalt on “süüdi” maailmameri ise, mis omavahel erinevaid veekogusid seob ja kaladele nii-öelda viisavaba rännuvõimaluse annab.Liiatigi on Läänemeri suhteliselt noor, alles kujunemisjärgus veekogu, mistõttu ka liigivaene ning pakub siin kohanemiseks ruumi uutele liikidele.Samal ajal on Läänemeri väga produktiivne: kuigi moodustab vaid tuhandiku maailmamerest, püütakse siit sajandik maailma aastasest kalasaagist.Loe siia sattunud haruldastest kaladest pikemalt homsest Pärnu Postimehest!
Tagasi üles