E, 6.02.2023

Pärnus kasvab jõudsalt ranitsatoetus

Pärnu Postimees
Pärnus kasvab jõudsalt ranitsatoetus
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
1. septembril Pärnus kooliteed alustavate laste pered saavad arvestada senisest suurema toetusega.
1. septembril Pärnus kooliteed alustavate laste pered saavad arvestada senisest suurema toetusega. Foto: Marko Saarm

Pärnu linnavolikogu muutis täna sotsiaaltoetuste korda, muu hulgas tõstis esimesse klassi mineva lapse toetuse 100 eurolt 150 euroni.

Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale. Lapse üks vanemaist või eestkostja ja kooli minev laps peavad olema toetuse taotlemisel ning kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna (kaasa arvatud osavaldade) elanikud. Toetusetaotlusi saab e-keskkonna Arno kaudu esitada pärast lapsele kooli määramist 2. maist 20. detsembrini.

Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps asub õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on ta väljapoole Pärnut õppima suunanud Pärnumaa nõustamiskomisjon või Pärnu linnavalitsuse haridusosakond või kui laps on asendushooldusteenusel ja asub õppima teenuse osutamise piirkonna kooli. 

Volikogu arvestas Paikuse osavallakogu ettepanekuga maksta esimesse klassi mineku toetust ka siis, kui laps asub õppima teise omavalitsuse kooli, mis on tema elukohale lähim kool. Osale Paikuse lastest on see Sindi gümnaasium.

Uue sotsiaaltoetuste korra järgi võetakse lisatoetuse puhul arvesse elukoha vahetusega kaasnevaid kulusid peredele, kes sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt pole võimelised oma vajadustele vastavat eluruumi tagama. Selle, kui suures ulatuses kulusid eluks hädavajalikuna arvesse võtta, otsustavad linnavalitsuse töötajad. Esialgu on ettepanek arvestada kalendriaasta jooksul elukoha vahetusega seotud kulu kuni 500 eurot pere kohta.

Raske puudega täisealise inimese hooldaja toetus oli seni 50 ja sügava puudega täisealise hooldajal 75 eurot kuus. Uue korra järgi ei ole täisealise isiku hooldaja toetus enam puude raskusastmega seotud. Iga hooldaja toetuse suuruse otsustab pärast hooldusvajaduse ja -kulude sisulist hindamist sotsiaalkonsultant.

Varem kehtinud sotsiaaltoetuste kord ei lubanud maksta hooldajatoetust alla kolmeaastase puudega lapse hooldajale. Nüüd pole alaealise vanus enam toetuse saamisel tähtis.

“Kõige olulisem on, et kaotati puudeastmest ja lapse east tulenevad piirangud. Samuti toetatakse nüüd toimetulekuraskustes peresid elukoha leidmisel üüriturult,” selgitas abilinnapea Riido Villup sotsiaaltoetuste korras tehtud muudatusi.

Märksõnad
Tagasi üles