P, 24.09.2023

Pildid ⟩ Toll tabas Pärnumaal uimastikoguse, millest saaks pilve tõmmata pooled eestimaalased

Lisaks narkootikumidele oli veokis tulirelvad
Pärnu Postimees
Facebook
Comments 2
Belglased tõid 100 kilo amfetamiini.
Belglased tõid 100 kilo amfetamiini. Foto: Politsei- ja piirivalveamet

Maksu- ja tolliameti töötajad avastasid veebruaris tollikontrolli käigus kahe Belgia kodaniku veoki lastist 100 kilogrammi amfetamiini ja kaks ebaseaduslikku automaattulirelva. Kaitsepolitseiamet pidas mehed kuriteos kahtlustatavatena kinni ja prokuratuuri taotlusel võeti nad vahi alla.

16. veebruari hommikul sisenes Ikla piiripunkti kaudu Eestisse Belgia registreerimismärgiga veok, millel veeti lastina kaubikut. Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna liikuvtollikontroll pidas sõiduki ja seda juhtinud kaks meest Pärnumaal Tallinna–Ikla maanteel tollikontrolliks kinni. Sõiduki lastiks olnud kaubiku kontrollimisel avastasid ametnikud suures koguses amfetamiini ja relvakoti. Relvakotis oli kaks automaattulirelva, millest ühe rauda oli laetud ka padrun. Mehed peeti kuriteos kahtlustatavatena kinni ja anti üle kaitsepolitseiametile.

Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Kaido Tuulemäe väitel on nii suures koguses amfetamiini kui automaattulirelvade käitlemine väga ohtlikud kuriteod. “Maksu- ja tolliameti avastatud 100 kilogrammi amfetamiini on Eesti tähenduses haruldaselt suur kogus. Eelmisel aastal narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arvu hüppelises kasvus oli oma roll ka amfetamiinil. Kuigi Eesti oli suure tõenäosusega transiitriik ja tegelik sihtkoht olnuks mõni Põhjamaa, ei saa teo ohtlikkust ja mõju alahinnata, sest veel erakordsem oli kahe tsiviilkäibes keelatud automaattulirelva avastamine. Terrorismiohtlikus maailmas on selliste relvade ebaseaduslik levimine äärmiselt ohtlik. Kuna kahtlustatavad võivad vabaduses kuritegude toimepanemist jätkata, taotlesime kohtult luba nende vahistamiseks,” selgitas Tuulemäe.

Peale narkootikumide leiti meestelt ka kaks automaatrelva ja laskemoona.
Peale narkootikumide leiti meestelt ka kaks automaatrelva ja laskemoona. Foto: Politsei- ja piirivalveamet

Keelatud tulirelvade leviku takistamisel pole oluline üksnes meie oma riigi turvalisuse tagamine, vaid Eesti kaitseb kogu Euroopa ja Schengeni viisaruumi turvalisust. “Automaattulirelvade salakaubavedu on kõrgendatud ohu allikas,” selgitas kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor Veiko Germann. “Peaks selline tulirelv jõudma kurjategijate või ekstremistide kätte, siis sellega võib korda saata väga palju kurja kas Eestis või mistahes teises Schengeni viisaruumi riigis.”

Maksu- ja tolliameti uurimisosakonna Lääne talituse juhataja Peeter Paisuotsa sõnutsi seisavad nende töötajad iga päev selle eest, et ennetada, tõkestada ja avastada Euroopa Liidu piiriülest kuritegevust. “Sellisest amfetamiini kogusest piisab joobe tekitamiseks üle 700 000 inimesele ning selle hulgihind kuritegelikus maailmas olnuks ligemale 400 000 eurot, tänaval müües võinuks kuritegelik tulu küündida koguni 2 000 000 euroni. Kontrollime iga päev piiriülestel maanteedel sõidukeid ja inimesi keeldude ning piirangutega seotud kaupade osas, et tagada vaid ausa kauba liikumine. Teeme seda tihedas koostöös nii politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitseiameti kui ka heade kolleegidega naaberriikidest.”

Kriminaalasja kohtueelset uurimist teostab kaitsepolitseiamet. Kriminaalmenetlust juhib Lääne ringkonnaprokuratuur.

Facebook
Comments 2

Märksõnad

Tagasi üles