Kalastajad ja meresõitjad rikkusid Pärnu lahel seadust

Veepolitsei kaater.

FOTO: Lääne politseiprefektuur.

Keskkonnainspektsiooni Lääne regioon ja Lääne politseiprefektuuri eilsel ühisreidil Pärnu lahel avastati mitu kalapüügi- ja meresõiduohutuse nõuete rikkumist.


Kihnu väinas avastati 16 märgistamata ja tähistamata nakkevõrku. Ebaseaduslikud püügivahendid kõrvaldati püügilt.Politsei kontrollis reidi käigus kokku 26 alust ja vormistas neli väärtegu. Kolmel korral ei kasutanud merel olijad päästeveste, ühel korral puudus juhiluba ja registreerimistunnistus.Politsei tabas ühe keelualal püüdnud kalastaja. Kalapüügirikkumise menetlemine on antud keskonnainspektsioonile.Keskkonnainspektsiooni Lääne regiooni peainspektori-nõuniku Enn Keemani sõnade järgi on harrastuspüüdjate kontroll oluline, sest käib kohapüük ja kalastajatel tuleb silma peal hoida, et nad alamõõdulist koha ei püüaks.24 harrastuspüüdja ja kolme kutselise kaluri kontrollimisel inspektorid seekord püüginõuete rikkumisi ei tuvastanud.

Tagasi üles