Nehatu looduskaitseala laieneb

Eelnõu avalik arutelu toimub Kõmsi rahvamajas 16. aprillil.

FOTO: Mailiis Ollino

Keskkonnaamet algatas Nehatu looduskaitseala kaitse-eeskirja muutmise menetluse. Muutustega laiendatakse kaitstavat ala, liidetakse kõrval asuvad hoiualad ja kaitstavad looduse üksikobjektid.

Nehatu looduskaitseala on maastikukompleks Lääneranna vallas, kus sookooslused, rannikulõukad, niidud ja metsad moodustavad ulatusliku elupaikade kompleksi. Eesmärk on kaitsta eluslooduse mitmekesisust, muuhulgas eri kooslusi, pesitsus- ja toitumisalasid ja säilitada maastiku ilme.

Muudatuse on tinginud vajadus tagada rahvusvahelise tähtsusega soo-, metsa- ja rannikuelupaigatüüpide ja rannikulindude pesitsus- ja rändepeatuspaikade senisest tõhusam kaitse.

Alaga liidetakse Kangruaadu, Oademetsa ja Porsiku hoiuala. Samuti arvatakse kaitsealasse osa piirnevast Väinamere hoiualast, Porsiku kadakad ja osaliselt Paatsalu põlispuurühm.

Kaitsekorralduskavas on ette nähtud näiteks Illuste soo veerežiimi taastamine ja Tõitse sihtkaitsevööndit läbiva kraavi sulgemine.

Mis muutub
1187 - hektaril laiuks uuendatud kaitseala
1163,8 - hektarit on kaitse all praegu
23,2 - hektarit lisandub kaitstavat ala
26 - hektarit arvatakse välja varem kaitseala piiranguvööndisse kuulunud alast
47 - hektarit arvatakse välja seni kaitse all olnud alast

Muudatuste järel laiuks kaitseala 1187 hektaril, millest 1163,8 on kaitse all olnud ennegi. Ala kogupindalast moodustab eramaa 378 ja riigimaa 796 hektarit. Kaitstavat ala lisandub 23,2 hektarit, millest eramaad on 6,6  ja riigimaad 15,9 hektarit.

Varem kaitseala piiranguvööndisse kuulunud alast arvatakse plaani kohaselt kaitse alt välja 26 ja seni kaitse all olnust 47 hektarit. Neil aladel pole keskkonnaameti andmetel kaitset vajavaid loodusväärtusi.

Eelnõu avalik arutelu algab Kõmsi rahvamajas 16. aprillil kell 15. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumide vahel kooskõlastamiseks ja muudatused jõustuvad tõenäoliselt 2019. aastal.

Tagasi üles