Linna sotsiaalhoolekande töötajad pälvisid tunnustuse

Pärnu aasta sotsiaaltöö tegija tiitli pävis tänavu Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja Kadri Melnits.

FOTO: Urmas Luik

Pärnu linnavalitsus määras selle aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias.

Linnavalitsus tunnustab aasta sotsiaaltöö tegija tiitliga Pärnu haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendajat Kadri Melnitsat. Melnits on seal ametis olnud üle kümne aasta.

Peale psüühilise erivajadusega klientide tegevusjuhendaja on Melnits tugiisik ja päevakeskuse ürituste eestvedaja. Ta tegutseb lektorina Pärnumaa kutsehariduskeskuse tegevusejuhendajate koolitusel, andes oma teadmisi edasi uutele tulijatele.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultandile Katrin Jääratsile, kes abistab ja nõustab kliente Mai hoolekandekontoris.

Jäärats on kohusetundlik, abivalmis ja töövaldkonda väga hästi tundev spetsialist, kelle pühendumist ja hoolimist märkavad kliendidki. Sel kevadel lõpetas ta Tallinna ülikoolis sotsiaaltöö magistriõppe cum laude.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati Pärnu haigla sotsiaalravi teenistuse sotsiaaltöötaja-pereterapeut Ülle Pikma.

Pikma töötab pereterapeudina Pärnumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuses. Samuti teeb ta peretööd sotsiaalse rehabilitatsiooni raames alaealiste õigusrikkujatega ja on õpetaja Pärnumaa kutsehariduskeskuses.

Pikma on väga hooliv ja kliendisõbralik töötaja, tehes vajadusel teraapiaseansse õhtuti ja nädalavahetustelgi, et pakkuda peredele sobivaid lahendusi.

Aasta hooldustöötajaks sai Pärnu haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja Ene Kodasma.

Kodasmal on väga head kutseteadmised ja töös lähtub ta väga palju just tõenduspõhistest seisukohtadest. Aastate jooksul on temast kujunenud hooldajate mentor, kes annab edasi teadmisi, jagab kogemusi ja toetab uusi meeskonnaliikmeid. Kodasma osaleb aktiivselt kutsealastel täienduskoolitustel ja on praktikantide tunnustatud juhendajagi.

Aasta vabatahtlikuks valiti Malle Erend. Ta tõestab suurepäraselt, et priitahtlikuna panustamiseks ei pea olema palju vaba aega, vaid et väga tihedasse päevaplaanigi mahub vabatahtlik tegevus. Jagades ennast loengute vahel kolledžis, gümnaasiumis ja väärikate ülikoolis, leiab ta alati aega lüüa priitahtlikuna kaasa kaupluses Sõbralt Sõbrale, mille tulu suunatakse abivajavatele lastele ja peredele.

Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Pärnumaa puuetega inimeste koja tegevjuht Toomas Mihkelson.

Mihkelson korraldab sisukaid koolitusi ja väljasõite eri sihtgruppidele, motivatsiooniüritusi allorganisatsioonidele ja maakondlikke suurüritusi puuetega inimestele. Ta on loonud hästi toimiva ja koostööle keskendunud võrgustiku, olles hea partner nii ametiasutustele kui teenusepakkujatele.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneriks valiti politsei- ja piirivalveameti (PPA) Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskond, mis on olnud aktiivne ja professionaalne koostööpartner sotsiaalvaldkonna spetsialistidele töös nende lastega, kes on sattunud seadusega pahuksisse.

Koostöö nii linnavalitsuse lastekaitseteenistuse kui ka muude partneritega on olnud kiire, konstruktiivne ja kaasav, aidates kaasa mitme kriitilise lastekaitsejuhtumi lahendamisele. Mullu detsembrist tänavu märtsini algas Pärnus ministeeriumide ja PPA juhtimisel lähisuhtevägivalla vähendamise juhtprojekt, mille käigus väljatöötatud sekkumispraktika on nüüdseks jõudnud rakendusse üle riigi.

Pärnu linna sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on töö või ühiskondliku tegevusega panustanud linna sotsiaalhoolekande arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja preemiaga, ülejäänud kategooriates tunnustuse pälvinuid aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse pidulikult üle 12. novembril Strandi spaa- ja konverentsihotellis.

Tagasi üles