Pärnu soovib erivajadustega laste õpikeskkonda parandada

Pärnu volikogu lubas linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi, et hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpikeskkonda sel ja järgmisel aastal parandada.

FOTO: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Pärnu volikogu lubas linnavalitsusel võtta varalisi kohustusi, et hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpikeskkonda sel ja järgmisel aastal parandada.

Linnavalitsus valmistub osalema projektis „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks Pärnu linna üldhariduskoolidesse“, mille eesmärk on tuge vajavad õpilased senisest tõhusamalt õppe- ja kasvatustöösse kaasata.

Projekti tingimused võimaldavad teha ehitustöid, ruume ajakohastada-sisustada, eri õppevahendeid, -materjale ja abivahendeid soetada.

Ettevõtmiseks on kavandatud 460 454 eurot. Sellest 85 protsenti loodetakse saada sihtasutuselt Innove, ülejäänu tasub linn.

Tagasi üles