E, 28.11.2022

Minister külastab Manijat

Minister külastab Manijat
Facebook Messenger LinkedIn Twitter
Comments
Manija saarel on 1. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel 49 elanikku.
Manija saarel on 1. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel 49 elanikku. Foto: Mailiis Ollino

Riigihalduse minister Jaak Aab arutab täna Manijal väikesaarte esindajatega väikesaartel aasta ringi elamise võimaluste edendamisega seotud muresid.

Lahendusi otsitakse loodushoiu, loomapidamise ja kalanduse probleemidele.

“Eesti väikesaared köidavad oma saarelise eksootika ja eraldatusega, aga samal ajal peavad elanikud igapäevaelus hakkama saama mitme katsumusega. Praegu elab väikesaartel umbes 1720 inimest, mis moodustab ligikaudu 0,13 protsenti kogu Eesti rahvastikust,” ütles Aab. “Murekohad on aastaringne saarel toimetulek ning loodus- ja kultuuripärandi säilitamine. Kokkusaamised saareelanike ja riigi esindajate vahel on vajalikud, et üheskoos arutledes jõuda toimivate lahendusteni.”

Eestis on koos 2235 saart koos siseveekogude saartega, millest 2222 on meresaared. Püsiasustusega väikesaarte nimekirja kuuluvad Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Väikesaarte toetamiseks ja elukeskkonna arendamiseks on algatatud väikesaarte programm, millega riik toetab sealseid kogukondi elanikele esmatähtsate teenuste osutamisel ja nende kättesaadavuse parandamisel.

Minister tutvub Manija saarel objektidega, mille soetamist või ehitamist toetas riik. Näiteks on riik toetanud tuletõrje veevõtukoha rajamist, Manija tee ja hõljukiplatsi rekonstrueerimist. Veel on riik toetanud Manija saarekeskuse puurkaevu, veetöötlussüsteemi, muuseumiaida rajamist ja päästekuuri ehitamist, päästesõiduki ja uue hõljuki soetamist. Aastatel 2011–2019 on väikesaarte programmist toetatud Manija saarel elu edendamist ligikaudu 250 000 euroga.

Manija külas on 1. augusti seisuga rahvastikuregistri andmetel 49 elanikku. 2003. aastast on Manija ja Kihnu kultuur kantud UNESCO maailma kultuuripärandi nimekirja.

Märksõnad
Tagasi üles