Osa linnaasutuste töötajate palk võib tõusta

Volikogu hakkab peagi arutama haridus-, hoolekande-, kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhendites fikseeritud töötasu alammäärasid.

FOTO: Arvo Meeks

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja saatis volikogusse eelnõu, mis muudab linnavalitsuse hallatavate haridus-, hoolekande-, kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgajuhendeid.

Osal haridustöötajatel sõltub palk üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast, osal pärnakate keskmisest palgast. Õpetaja töötasu alammääraga on seotud näiteks lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate ja õppenõustamiskeskuse tugispetsialistide palk, nende töötasu arvestamise alused jäävad endiseks. Küll aga mõjutab muudatus koolijuhte, õppe-, kasvatus- või noorsootööga seotud töötajaid, huviringide juhte, pikapäevarühma töötajaid, lasteaiaõpetajate abisid ja teisi, kelle töötasu on seotud volikogu kehtestatud baasmääraga.

Seni on baasmääraks võetud Pärnu maksumaksjate keskmine sissetulek tuludeklaratsioonide alusel. Linnavalitsus tegi ettepaneku asendada see statistikaameti arvestatava Pärnu palgatöötaja kuu keskmise brutotuluga, mis oli 2018. aastal 1090 eurot.

Palgajuhendite järgi võetakse haridustöötajate töötasu arvestamisel aluseks õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäär ning hoolekande-, kultuuri- ja spordiasutuste töötajate töötasu arvestamisel üle-eelmise kalendriaasta baasmäär. Mõlemal juhul on oluline 2018. aasta keskmine palk (1090), kuid haridustöötajate palk muutub iga aasta 1. septembrist ja teistel 1. jaanuarist.

Töötasu kergitavad nii keskmise palga tõus kui ka baasmäära suurendamine. Näiteks noorsootöötajate palga alammäär on praegu 816 eurot kuus. Kui volikogu baasmäära muutmisega nõustub, tõuseb noorsootöötajate palga alammäär tagasiulatuvalt 1. septembrist 872 euroni. Lasteaiaõpetajate abide töötasu on praegu vähemalt 637 eurot kuus, uus alammäär oleks 681 eurot.

Hoolekande-, kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgad tõusevad 1. jaanuarist, kuid tõus oleks baasmäära muutmise tõttu suurem. Näiteks hooldustöötajatel tõuseks palga alammäär 663 eurolt 708 eurole, kutsetunnistusega hooldustöötajatel 714 eurolt 763 eurole ja kõrgharidusega sotsiaaltöötajatel 816 eurolt 872 eurole.

Keskraamatukogu kõrgharidusega raamatukoguhoidjatel kerkiks töötasu alammäär 1000 eurolt 1068 eurole, kõrghariduseta raamatukoguhoidjatel 850 eurolt 908 eurole. Linnaorkestri töötajate palga alammäär tõuseks 6,86 protsenti, näiteks orkestrantidel 612 eurolt 654 eurole.

Volikogu hakkab baasmäära muutmist arutama 26. septembril toimuval istungil. Palgajuhendites on kirjas töötasu alammäär, tegelik palk võib sellest suurem olla.

Tagasi üles