Ametlikud korraldused

Pärnu Postimees
Copy
Eesti valitsuse residents – Stenbocki maja.
Eesti valitsuse residents – Stenbocki maja. Foto: Konstantin Sednev

Pärnu Postimees avaldab riigikantselei saadetud tekstid vastavalt hädaolukorra seaduse paragrahvile 13, millega valitsus kohustab massiteabevahendi valdajaid viivitamata avaldama või edastama eriolukorra korraldused muutmata kujul ja tasuta.

Vabariigi Valitsuse 29. septembri 2020. a korraldus nr 336

Peaministri 16. mai 2020. a korralduse nr 89 "Peaministri eriolukorra juhina antud korralduste kehtetuks tunnistamine"

Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud"

Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 171 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna kella 22–10"

Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 170 "Karantiini kehtestamine koroonaviirusest SARS-CoV-2 põhjustatud COVID-19 haiguse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele"

Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 168 "Eriolukorra väljakuulutamise ja rakendamisega seotud Vabariigi Valitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine"

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „ Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ kehtetuks tunnistamine 

Vabariigi Valitsuse 15. märtsi 2020. a korralduse nr 78 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu" muutmine

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist" muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 "Eriolukorra meetmete rakendamine" muutmine

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 “Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta” muutmine

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Peaministri 27. aprilli 2020. a korralduse nr 70 "Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine" muutmine 

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 "Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" muutmine  

Vabariigi valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine 

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 „Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla ning Manija saare territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta” muutmine  

Peaministri 28. märtsi 2020. a korralduse nr 54 „Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas” kehtetuks tunnistamine

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 „Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020. a korralduse nr 77 „Eriolukorra meetmete rakendamine“ muutmine

Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini

Peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 „Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele“ ja 3. aprilli 2020. a korralduse nr 58 „Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 46 "Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" muutmine

Eriolukorra juhi korraldus hoolekandeasutustes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine

"Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" muutmine

Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele

Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades

Peaministri 17. märtsi 2020. a korralduse nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“ muutmine

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Eriolukorra juhi korralduste muutmine

Vabariigi Valitsuse korraldus nr 80 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00"

Peaministri korraldus nr 38: "Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks"

Peaministri korralduse nr 32 "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist" muutmine

Peaministri korraldus nr 34: "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine

Peaministri korraldus nr 32: "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist"

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 "Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" muutmine

Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Eriolukorra meetmete rakendamine

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Tagasi üles