iDeal kampaania

Ametlikud korraldused

Eesti valitsuse residents – Stenbocki maja.

FOTO: Konstantin Sednev

Pärnu Postimees avaldab riigikantselei saadetud tekstid vastavalt hädaolukorra seaduse paragrahvile 13, millega valitsus kohustab massiteabevahendi valdajaid viivitamata avaldama või edastama muutmata kujul ja tasuta eriolukorra korraldusi.

Eriolukorra juhi korraldus täiendavate liikumisvabaduse piirangute ja viibimiskeelu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõkestamisel Saaremaa vallas ja Muhu vallas

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 29 "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine

"Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta" muutmine

Eriolukorra juhi korraldus liikumisvabaduse piirangu kehtestamiseks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosiga isikutele ja nende isikutega koos elavatele või samas elukohas püsivalt viibivatele isikutele

Eriolukorra juhi korraldus kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Eriolukorra juhi korraldus seoses liikumisvabaduse piirangute kehtestamisega avalikes kohtades

Peaministri 17. märtsi 2020. a korralduse nr 38 „Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks“ muutmine

Peaministri 16. märtsi 2020. a korralduse nr 32 „Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist“ muutmine

Eriolukorra juhi korralduste muutmine

Vabariigi Valitsuse korraldus nr 80 "Alkohoolse joogi jaemüügi õiguse peatamine riigis tervikuna ajavahemikus kella 22.00 kuni 10.00"

Peaministri korraldus nr 38: "Eriolukorra tööde juhtide määramine korralduste täitmise koordineerimiseks ja SMS ohuteavituse korraldamiseks"

Peaministri korralduse nr 32 "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist" muutmine

Peaministri korraldus nr 34: "Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega" muutmine

Peaministri korraldus nr 32: "Eriolukorra juhi korraldus liikumispiirangu kehtestamiseks pärast riigipiiri ületamist"

Peaministri 14. märtsi 2020. a korralduse nr 30 "Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta" muutmine

Eriolukorra juhi korraldus Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu ja Muhu valla territooriumil liikumisvabaduse piirangute kehtestamise kohta

Eriolukorra juhi korraldus seoses avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustele kehtestatavate piirangutega

Eriolukorra meetmete rakendamine

Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil

Tagasi üles